GALERIE
OBLÍBENÉ ODKAZY
PC BAZAR
PC bazar.jpg
KOŽENÉ OPASKY
kožené opasky.png
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
AUTORSKÝ OBSAH
Všechny články jsou autorské, bez povolení autora tohoto blogu není možné obsah publikovat nebo kopírovat!
 
AKTUALITY NA FACEBOOKU
NÁVŠTĚVNOST

Kdy mám nárok na odstupné při výpovědi

Odstupné a kdy jej dostanu.png
V roce 2014 se občanském zákoníku událo mnoho změn, proto jsem se zajímal, zdali i při výpovědi z pracovního poměru se udály nějaké změny. K mému překvapení se nic nezměnilo.
Poslední změna se udála v roce 2012, tak si ji alespoň připomeneme.
Kdy mám nárok na odstupné.png
Nárok na odstupné podle zákona má každý, kdo byl propuštěn, protože:
- zaměstnavatel končí nebo končí jeho část
- dochází k přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
- nebo se zaměstnanec stane nadbytečným
 
Pokud byl zaměstnanec u zaměstnavatele na dobu neurčitou dobu kratší než 1 rok, má nárok na odstupné ve výši jednoho měsíčního výdělku. V případě, že pracoval méně než 2 roky, dostane dvojnásobek průměrného výdělku, v případě doby delší než 2 roky má nárok na trojnásobek průměrného výdělku.
V případě výpovědi ze zdravotních důvodu bez vlastního zavivění (pracovní úraz, nemoci z povolání) po vadání posudku lékaře nebo úřadu, náleží zaměstnanci dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
Roli nehraje ani to, že zaměstnanec bezprostředně po ukončení pracovního poměru výpovědí, nastoupí do nového zaměstnání. I takto má nárok. Zaměstnavatel musí odstupné vyplatit v nejbližším výplatním termínu, pokud se písemně nedohodne na jiném termínu.
V případě, že se tak nestane, je nutné obrátit se na inspektorát práce.
Nárok na odstupné je i v případě dohody, pokud je ve výpovědi uveden jeden z výše vypsaných důvodů. Pokud ale zaměstnanec vypíše jiný důvod, než jaký je uveden výše, nebo pokud podá výpověď sám, nárok na odstupné zaniká.
 
Odstupné má vliv i na podporu v nezaměstnanosti. V případě, že máte odstupné, nemáte nárok na podporu a to i v případě, že nedošlo ke skutečnému vyplacení. Po uplynutí doby čerpání odstupného dochází k čerpání podpory v nezaměstnanosti, která není nijak zkrácena.
 
Tento článek je pouze informativní a neručí za přesné informace, které se mohou v průběhu let měnit. Na přesné změní je důležité informovat se nejlépe u právního poradce před podepsáním výpovědi či dohody.
22.11.2015 22:37:00
surpan
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one